دسته بندی ها

مقدمه اپتیک

اپتیک و لیزر

اللَّهُ نُورُ‌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ (35 نور) ️🕯️ قرآن می‌گوید: «خداوند نور آسمان ها و زمین است.» منظور قرآن از نور چیست؟ برای جواب، به اهل فن تفسیر مراجعه می‌کنیم. علامه…