دسته بندی ها

مقدمه برنامه نویسی

برنامه نویسی

   ابتدا به روح برنامه‌نویسی توجه کنید نه به این چند خط کد نوشته شده!   📜 شاید فکر کنید علم برنامه‌نویسی از زمانی آغاز شد که رایانه‌ها گسترش پیدا…