دسته بندی ها

فهرست موضوعات

کیهان شناسی

از دورادور نگاه کنید! منظومه‌ی خورشیدی ما از چه چیز درست شده است؟ کِی و چگونه متولد شد؟ ابعاد آن چقدر است؟ چرا مانند یک دیسک تخت است؟ این منظومه…

برنامه نویسی

   ابتدا به روح برنامه‌نویسی توجه کنید نه به این چند خط کد نوشته شده!   📜 شاید فکر کنید علم برنامه‌نویسی از زمانی آغاز شد که رایانه‌ها گسترش پیدا…